Jdi na obsah Jdi na menu
 


Popis z roku 1870

7. 2. 2008

převzato z www.hamelika.cz

  

LOHHÄUSER (po zániku obce přejmenováno místo na Slatina), ves na Bavorských hranicích, 19 domů, 150 obyvatel německých, katastrální, politická i farní obec Tři Sekery u Tachova; okres Kinžvart, bývalá doména Tachov, skleněná huť (výroba knoflíků).
TANNAWEG ( dnes Jedlová), ves, 20 domů (roztroušených), 148 obyvatel německých, katastrální, politická i farní obec Tři Sekery u Tachova; okres Kinžvart, bývalá doména Tachov, železné hutě.
NOVÝ MUGL (NEUMUGL), ves, 24 domů, 480 obyvatel německých, katastrální obec Nový Mugl, okres, politická obec a bývalá doména Kinžvart, farnost Ottengrün (Bavory) - na území farnosti Tři Sekery; myslivna.
MAIERSGRÜN (dnes Vysoká), farní ves při silnici do Bavor, 91 domů, 656 obyvatel německých, katastrální i farní obec Maiersgrün; okres, bývalá doména a politická obec Kinžvart, pošta Žandov, vikariát Falknov, patron náboženský fond; farnost: 1199 osadníků, kostel sv.Jana Křtitele z roku 1806; škola.
GRAFENGRÜN (dnes Háje), ves na potoku, 51 domů, 452 obyvatel německých, katastrální obec a farní obec Maiersgrün, okres, bývalá doména a a politická obec Kinžvart, samoty (5 mlýnů): TINNESMÜHLE; HÜHNERMÜHLE; WONSCHAMÜHLE; FALTERMÜHLE; FINKENMÜHLE.

ŽANDOV DOLNÍ (UNTER-SANDAU), farnost, město při potoku, 210 domů, 1480 obyvatel německých, katastrální i politická obec Žandov dolní, farnost: 3357 osadníků; okres a bývalá doména Kinžvart, vikariát Falknov, patron kníže Richard Metternich, farní kostel sv.Michala, jehož se již 1384 připomíná mezi farními kostely; škola, poštovní úřad s poštovní štací; radnice, továrna na papírovku, čtyři mlýny, opodál dvůr poplužní.
Trh výroční a na dobytek: 1. v pondělí po trhu chebském po Reminiscere, 2. v pondělí po svatém Duchu, 3. v pondělí po svatém Michalu, 4. v pondělí po Adventu. Týdenní trrh na obilí každé pondělí. V Žandově zhotovují se proslulé "Žandovské tabačenky". - Před věky nacházela se u Žandova tak řečená zemská brána, tj. místo, kterým se přes hraniční hory do Čech vcházelo nebo do Německé říše vycházelo. Jindřich, biskup Pražský (a panovník) daroval zemi, ležící mezi Žandovem a hranicemi českými, klášteru Tepelskému, což papež Cölestin III. roku 1197 potvrdil. Roku 1864 navštíven Žandov krupobitím a požárem, čímž obyvatelé do náramné bídy jsou uvrženi.
ŽANDOV HORNÍ (OBER-SANDAU), ves při potoku, 69 domů, 380 obyvatel německých, katastrální obec Žandov Horní, politická a farní obec Žandov Dolní, okres a bývalá doména Kinžvart, dva mlýny. Samota OEDHÄUSER (dnes Poustka).
AMONSGRÜN (dnes Úbočí), statek allodiální ( roku 1800 v ceně 76,707 zlatých stř.) a ves, 112 domů, 753 obyvatel německých, katastrální obec Amonsgrün, politická a farní obec Žandov dolní; okres a bývalá doména Kinžvart, škola. Na blízku někdy tvrz Amonsgrün zakoupil roku 1709 Filip Adolf Metternich a spojil jej s panstvím Kinžvartským, při němž dosud jest.
MARKUSGRÜN (dnes Podlesí), ves, 44 domů, 268 obyvatel německých, katastrální obec Markusgrün, politická a farní obec Žandov dolní, okres a bývalá doména Kinžvart, samota KNEIPELBACHMÜHLE.
ZEIDELWEID (dnes Brtná), ves, 21 domů, 154 obyvatel německých, katastrální obec Zeidlweid, farní i politická obec Žandov dolní; okres a bývalá doména Kinžvart, kyselka.
MILTIKOV (MILTIGAU), farní ves, při potoku a statek (dle trhové smlouvy ode dne 30.září 1801 za 200.000 zlatých), 71 domů, 480 obyvatel německých, farní, katastrální i politická obec Miltikov; vikariát Falknov, patron náboženský fond; farnost: 2079 osadníkův, pošta Ťandov dolní, lokální kostel sv.apoštolů Šimona a Jůdy, škola, zámek s kaplí, fabrika na lučebnické výrobky, přádelna na bavlnu, papírna, pivovar na deset sudů, vinopalna, mlýn. - Na počátku 17.století náležel Miltikov pánům z Hartenberga; napotom drželi jej nějaký čas páni z Globen, po těch páni z Blankenheimu, a roku 1756 nalézáme v držení M.Liebmanna Kazimíra z Beustu, který jej prodal jezuitské koleji Chebské, po zrušení řádu tohoto roku 1773 připadl Miltikov náboženskému fondu a roku 1790 prodán hraběti Františku Jiřímu Karlu Metternichovi, jehož rod, nyní knížecí, až posud v držení statku toho jest.
SCHÜTTÜBER VELKÝ či SCHÖDÜBER, ŠITBOŘ (GROSS SCHÜTTÜBER), statek a ves, 15 domů, 108 obyvatel německých, katastrální obec Schüttüber Velký, politická obec Jesenice, farní obec Miltikov, zámek, poplužní dvůr, synagoga. Statek Schüttüber od dávných dob spojen jest s Rockendorfem.
ŠITBOŘ MALÁ (KLEIN-SCHÜTTÜBER), ves, 62 domů, 480 obyvatel německých, katastrální obec Šitboř malá, politická obec a farnost Miltikov.
LEIMBRUCK, ves, 32 domů, 179 obyvatel německých, katastrální obec Šitboř malá, politická obec a farnost Miltikov; okres Kinžvart, bývalá doména Rockendorf.
TĚŠOV (TESCHAU), ves při potoku, 66 domů, 375 obyvatel německých, katastrální obec Těšov, politická obec, farnost a bývalá doména Miltikov; mlýn s pilou.
KROTTENSEE (dnes Mokřina), ves na potoku, 64 domů, 349 obyvatel německých, katastrální obec Krottensee, politická obec, farnost a bývalá doména Miltikov. Okres Kinžvart.
SCHÖNFICHT (zaniklý Smrkovec), farní ves na Rockendorfském potoce, 94 domů, 691 obyvatel německých, katastrální obec Schönficht, kraj Cheb, politická obec, okres a pošta Kinžvart (1 1/2 hodiny severně); bývalá doména Miltikov (z toho 2 domy k doméně Kinžvart, a 1 dům k doméně Rockendorf), arcidecése Pražská, vikariát Falknov, patron kníže Metternich; farnost: 3372 osadníků; farní kostel sv.Vácslava, jehož se co farního již roku 1365 připomíná, škola, poplužní dvůr, mlýn, opodál (osada) GRUNDMÜHLE a myslivna.
ROCKENDORF (zaniklá Žitná), statek (dle osudního odhadu z roku 1745 za 28.611 zlatých 12 3/4 krejcaru) a ves, 75 domů, 536 obyvatel německých, katastrální obec Rockendorf, politická obec, okres Kinžvart, farní obec Schönficht, starobylý zámek s kaplí Nejsvětější Trojice, dvůr poplužní, pivovar. Statek patří svobodné paní Herrmannové.
PERLSBERG (dnes Lazy), ves při potoku, 140 domů, 1167 obyvatel německých, katastrální i politická obec Kinžvart, okres Kinžvart, farní obec Schönficht, bývalá doména Rockendorf, škola, železárna, tři mlýny, někdy zde dolováno na cín.


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář